Fördelningsrör till PEX-kopplingar

MLVI-Kode Størrelse LVI-Kode EAN kode
17301201510 1 av. 2049611 6415820496119
17301201520 2 av. 2049612 6415820496126
17301201530 3 av. 2049613 6415820496133
17301201531 3+1 2049616 6415820496164
17301201540 4 av. 2049614 6415820496140
SKU: JAKOTUKKIPEXLIITIN Category: